СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В АВІАЦІЙНОМУ ВНЗ

Article Ukrainian OPEN
Євтух, М. Б. ; Лузік, Е. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: системне моделювання, компетентнісний підхід, дидактичні інваріанти, оптимізація професійної підготовки. | УДК 378 147 (045)

Стаття присвячена вирішенню проблеми оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх психологів у вищих навчальних закладах за допомогою критеріїв системного моделювання навчально-виховного процесу – дидактичних інваріантів елементів навчальної діяльності
Share - Bookmark