ASSESSMENT LEVEL OF SPECIALIZATION IN THE NATIONAL ECONOMY OF ITS COMPETITIVENESS

Article English OPEN
ГРУЩИНСЬКА, Н.М.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: economic potential specialization; competitive edges; competitiveness; economic development | 985.35 | економічний потенціал; спеціалізація; конкурентні переваги; конкурентоспроможність; економічний розвиток

 In the article the author method of estimation of present economic potential of national economy opens up taking into account the state of its competitiveness.  В статье раскрывается авторская методика оценки имеющегося экономического потенциала национальной экономики с учетом состояния ее конкурентоспособности.  В статті розкривається авторська методика оцінки наявного економічного потенціалу національної економіки з урахуванням стану її конкурентоспроможності.
Share - Bookmark