ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Городецька, Л.О. ; Шевченко, І.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інновації; конкурентоспроможність; підприємство; инновации; конкурентоспособность; предприятие; innovations; competitiveness; enterprise

 У статті розглянуті проблеми оцінки впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємства,а також наведені моделі управління інноваційною політикою, з метою досягнення вищих результатів господарювання.  В статье рассмотрены проблемы оценки влияния инноваций на конкурентоспособность предприятия, а также представлены модели управления инновационной политикой, с целью достижения высших результатов хозяйствования.  In this article it’s considered problems of the estimation the influence of innovations on the competitiveness of an enterprise and also resulted a case of an innovative policy , with the purpose of achievement the higher results of menage.
Share - Bookmark