ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Безнощенко, М.В.; Національний авіаційний університет ; Куляниця, Н.О.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.64

Оцінка і обґрунтування інвестиційних проектів супроводжується однією із найскладніших задач, що постають перед дослідниками - розрахунком ставки дисконтування. Правильний вибір ставки дисконтування дозволяє підвищити точність показників економічної ефективності оцінюваного інвестиційного проекту (таких як чиста зведена вартість (NPV), дисконтований строк окупності інвестицій, рентабельність інвестицій та капіталу та ін.) і забезпечити адекватність виконуваних розрахунків економічним умовам того ринкового середовища, в якому планується реалізація проекту.
Share - Bookmark