ОСОБЛИВОСТІ СТОРНУВАЛЬНИХ ЗАПИСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Article Ukrainian OPEN
Довбуш, В.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: облік, сторнувальний запис,зворотні проведення, червоне сторно учет, сторнировочная запись, обратные проводки, красное сторно accounting, stornuvalnyy record, holding back, red cancellation

 У статті розкрито сутність; наведено методи сторнувальних записів; розглянуто їх особливості у вітчизняній та зарубіжній теорії бухгалтерського обліку.  В статье раскрыто сущность; наведено методы сторнировочных записей; рассмотрено их особенности в отечественной и зарубежной теории бухгалтерского учета.  The article reveals the idea of storno methods and its peculiarities in international and Ukrainian accounting theory.
Share - Bookmark