Кольорове рішення інтер'єрів психіатричних лікарень

Article OPEN
Kovaluov, Y. M.; National Aviation University, Kyiv ; Kfia, D. V.; National Aviation University, Kyiv (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Теорія самоорганізації складних систем; кольоротерапія; інтер’єри психіатричних лікарень. | 7.014.11 (045) | The theory of self–organization of complex systems; colourtherapy; interiors of psychiatric clinics. | Теория самоорганизации сложных систем; цветотерапия; интерьеры психиатрических клиник.

На основі теорії самоорганізації складних систем досліджено механізм впливу кольору на людину, проаналізовано практику та сформульовано принципи кольорових рішень інтер’єрів психіатричних лікарень On the basis of the theory of self–organization of complex systems the mechanism of colour influence on the person is investigated, practice is analyzed and principles of colour scores of interiors of psychiatric clinics are formulated. На основе теории самоорганизации сложных систем исследован механизм влияния цвета на человека, проанализирована практика и сформулированы принципы цветовых решений интерьеров психиатрических клиник.
Share - Bookmark