ТОРГОВИЙ МАРКЕТИНГ - АЛЬТЕРНАТИВА СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ

Article Ukrainian OPEN
Бориславська, Н.О.; Київського національного торговельно - економічного університету (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 339.138 [УДК]

У статті приведено підходи до визначення категорій "розподіл", "збут", "товарорух", з'ясовано сутність поняття "торговий маркетинг", проаналізованоособливості управління торговим маркетингом на підприємствах.
Share - Bookmark