ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Article Ukrainian OPEN
Алпатова, О. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: Педагогічна взаємодія, функції педагогічної взаємодії,особистісно-орієнтоване навчання, педагогічні парадигми. | УДК 378.147 (045)

Здійснено аналіз проблеми педагогічної взаємодії суб’єктів учбово-виховного процесу у вузі. Визначено найбільш розповсюджені в сучасній освітній практиці педагогічні парадигми. Проаналізовано особливості педагогічних парадигм в контексті професійної діяльності викладача вищої школи. Представлений аналіз результатів дослідження вивчення позиції учасників освітнього процесу при педагогічній взаємодії.
Share - Bookmark