МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Article Ukrainian OPEN
Рахманов, В. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: засвоєння знань, навчальний процес, освітньо-інформаційне середовище, якісь професійної підготовки. | 371.315.7.001.57(045) [УДК 378.14]

У статті розглянуто взаємодія різних моделей навчального процесу в освітньо-інформаційному середовищі. Це дає змогу оптимізувати організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. Використання властивостей освітньо-інформаційного середовища надає нової якості всій роботи викладача та студента: формується професійна поведінка, що акумулює в собі вищі рівні спрямованості, знань і готовності до дії; розвинуті знання стають інструментом для самоаналізу і вияву резервів саморозвитку; високий рівень здібностей стимулює саморозкриття особистості, а вдосконалення педагогічної технології – пошук результату. Організація продуктивної взаємодії викладача та студентів, з використанням властивостей освітньо-інформаційного середовища, сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у ВНЗ, створенню умов для самореалізації, самовизначення особистості студента, розкриттю творчого потенціалу особистості, формуванню ціннісних орієнтацій та моральних якостей з їх наступною актуалізацією у професійній діяльності.
Share - Bookmark