УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ

Article Ukrainian OPEN
А.В., Асаніна (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658.15(045) [УДК 656]

В статті розглядається склад оборотного капіталу підприємства, надаються характеристики його складових частин. Особлива увага приділяється розглядуопераційного циклу підприємства та порівнянню жорсткої та гнучкої фінансової політики підприємства.
Share - Bookmark