КОУЧИНГ В СИСТЕМІ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
Кулик, В.А. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 658.589 (045)

В статті розглядаються проблеми активізації сучасної сфери інноваційної діяльності шляхом інтенсифікації та підвищення ефективності процесів трансферу новацій з використанням технологій коучингу.
Share - Bookmark