МІСЦЕ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ ЯК РІЗНОВИДУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Article Ukrainian OPEN
Матвєєв, В.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.13 (045)

Розкрито сутність поняття організації, визначена система управління суб’єктів міжнародного бізнесу, обґрунтовано зміст та сутність понять міжнародні організації та міжнародні компанії, що дозволило встановити процеси їх взаємодії у системі міжнародних економічних відносин.
Share - Bookmark