GLOBAL SOURCING ENVIRONMENT IN XXI CENTURY

Article Russian OPEN
АНТОНЮК, І.Б.; Буковинський університет (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: logistic environment; logistic chains; foreign investment; logistics infrastructure; macro; logistics costs; international logistics | 339.9 [65.012.34] | логистическая среда; логистические цепи; иностранные инвестиции; логистическая инфраструктура; макросреда; логистические издержки; международная логистика | логістичне середовище; логістичні ланцюги; іноземні інвестиції; логістична інфраструктура; макросередовище; логістичні витрати; міжнародна логістика

 Global Logistics Environment is developed quite unevenly. The author groups countries according to the level of logistics environment, countries with moderate level of logistics environment development, countries with limited level of logistics environment and countries with problem level of logistics environment. The work analyses efficiency index of development of logistics environment from the point of view of the world countries resulting in breakup among countries-leaders and countries-outsiders.  Глобальная логистическая среда развита достаточно не равномерно. В работе проведено группирование стран по уровню развития логистической среды, страны с умеренным уровнем развития логистической среды, страны с ограниченным уровнем логистической среды и страны с проблемным уровнем развития логистической среды. В статье также проанализирован индекс эффективности развития логистической среды в разрезе стран мира, в результате чего обнаружено разрыв между странами-лидерами и странами-аутсайдерами.  Глобальне логістичне середовище розвинуте досить нерівномірно. В роботі проведене групування країн за рівнем розвитку логістичного середовища в розрізі чотирьох груп: країни-лідери по розвитку логістичного середовища, країни з помірним рівнем розвитку логістичного середовища, країни з обмеженим рівнем розвитку логістичного середовища та країни з проблемним розвитком логістичного середовища. В статі також проаналізований індекс ефективності розвитку логістичного середовища в розрізі країн світу, в результаті чого виявлено наявність розриву між країнами-лідерами та країнами-аутсайдерами.
Share - Bookmark