ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
МАТВЕЄВ, В.В.; Національний авіаційний університет ; КАПЛЮК, Д.О.; Інституту економіки та менеджменту (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: авіатранспортне підприємство; організаційно-економічний механізм управління; власність; | 338.45:629.73(045) [65.003.54]

У даній статті досліджується механізм управління власністю авіатранспорртних підприємств. Встановлюються та удосконалюються організаційна структура управління власністю авіатранспортного підприємства.
Share - Bookmark