ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА РЕКЛАМНО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Юдіна, Н.В.; Національний технічний університет України „КПІ” ; Солнцев, С.О.; Національний технічний університет України „КПІ” (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 659 [УДК 655.3]

Ринок рекламно-поліграфічної продукції знаходиться на перетині двох ринків – рекламного і поліграфічного, кожний з яких відноситься до зростаючих. У статті досліджуються проблеми і можливості виробників рекламно-поліграфічної продукції в епоху глобалізації і розвитку інформаційних технологій. Програми розвитку окремих підприємств корелюють із напрямками глобальних комунікацій. Стаття присвячена виявленню основних особливостей українського ринку рекламно-поліграфічної продукції, та  їх впливу на рекламну діяльність його виробників.
Share - Bookmark