СТАН І РОЗВИТОК ВНУТРІШНІХ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ

Article Ukrainian OPEN
Висоцька, І.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: внутрішні пасажирські авіаційні перевезення; структура попиту авіаперевезень пасажирів; внутренние пассажирские авиационные перевозки; структура спроса авиаперевозок пассажиров; internal passenger air transportations; pattern of demand of carrying passeng

 Розглянуто динаміку обсягів внутрішніх авіаційних пасажирських перевезень України та визначено основні тенденції їх розвитку.  Рассмотрена динамика объемов внутренних авиационных пассажирских перевозок Украины и определены основные тенденции их развития.  The dynamics of volumes of internal air passenger transportations of Ukraine and certainly basic their progress trends is considered.
Share - Bookmark