ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Бєлєнкова, О.Ю.; КНУБА (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658.012.12 [УДК 69.003]

В статті запропонована багатофакторна регресійна модель впливу професійного рівня менеджерів будівельних підприємств на фінансовий результат. Створене рівняння може бути застосоване для управління розвитком будівельних підприємств.
Share - Bookmark