ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА В МОДУЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Article Ukrainian OPEN
Богославець, Л. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інформатизація, модульне середовище, інформаційно-освітнє середовище, електронний підручник, комп’ютеризація навчання. | УДК 378.14

Стаття присвячена актуальній проблемі використання електронного підручника як ефективного інструментального засобу модульного середовища університету, що є складовою інформаційно-освітнього середовища. У статті проаналізовано досвід застосування електронного підручника, дано визначення, описано структуру та його роль у навчально-виховному процесі.
Share - Bookmark