ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Article Ukrainian OPEN
Калита, Т.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: якість; управління; організаційно-економічна система; якість управління підприємств | 658 : 006.83 (045) [УДК 656.7]

 Статтю присвячено питанням побудови організаційно-економічної системи якості управління підприємствами авіаційної галузі. Розглянуто основу  побудови та розраховано відповідно на прикладі авіапідприємтсва по випуску та ремонту авіаційних двигунів.
Share - Bookmark