ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Article Ukrainian OPEN
СУЛИМА, М.О. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: аудит; банк; депозитні операції; облік; організація; програма; ризик; страхування; | 336.717.1

Депозитні операції є невід’ємною складовою банківської діяльності. У статті розглянуторівні здійснення депозитних операцій і їх види. Досліджено організацію аудиту депозитних операцій банку.Запропоновано застосовувати на практиці поетапне проведення аудиторської перевірки депозитних операцій,що є запорукою ефективного функціонування банківської установи загалом.
Share - Bookmark