СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
МАЗУРЕНКО, В.П.; Київський національний університет Інститут міжнародних відносин імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інновації; інноваційне управління; інноваційна діяльність; конкурентоспроможність економіки; | 338.3 [330.1]

В статті досліджуються проблеми та перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю в контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Викладено рекомендації щодо комплексу заходів, які сприятимуть розвиткові інноваційної діяльності та забезпечуватимуть модернізацію та підвищення конкурентоспроможності економіки.
Share - Bookmark