ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГУ

Article Ukrainian OPEN
Командровська, В.Є. ; Градун, А.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: бенчмаркінг; види бенчмаркінгу; етапність бенчмаркінгу; бенчмаркинг; виды бенчмаркингу; этапность бенчмаркингу; benchmarking; benchmarking types; stages of benchmarking

 У статті розглянуто сутність, етапи розвитку та види бенчмаркінгу, визначено основні етапи проведення бенчмаркінгу. В статье рассмотрена сущность, этапы развития и виды бенчмаркингу, определено основные этапы проведения бенчмаркингу.  The article reviews the nature, stages of development and types of benchmarking, the main stages of benchmarking.
Share - Bookmark