ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
ОРЛОВСЬКИЙ, Є.С.; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: будівельні матеріали; виробництво; інновація; підприємство; регіональна політика; комплексний підхід; цілі; ресурси; ефективність; | 332.142.6.330.341.44

У статті розглянута проблема формування та реалізація регіональної політики розвиткупідприємств з виробництва інноваційних будівельних матеріалів задля реалізації програм імпортозаміщеннята створення екологічно прийнятних будівельних матеріалів. Обґрунтована система цілей та конкретних за-ходів з реалізації регіональної політики розвитку підприємств з виробництва інноваційних будівельних матері-алів.
Share - Bookmark