РОЛЬ БАНКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Костюк, О.М.; ДВНЗ «УАБС НБУ» ; Фіронова, В.М.,; ДВНЗ «УАБС НБУ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658.012.32 [УДК 336.71]

У статті досліджуються основні елементи німецької системи корпоративного управління: по-перше, перехресне володіння акціями, у якому центральну роль грають банки і страхові компанії; по-друге, високий рівень концентрації володіння акціями; по-третє, дворівнева система ради директорів; і, по-четверте, система співучасті. Визначається роль комерційних банків в континентальній системі корпоративного управління.
Share - Bookmark