IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM MONITORING AND EVALUATION RESULTS IN PRACTICE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES AND PROGRAMS IN UKRAINE

Article English OPEN
КРЮЧКОВА, І.В. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: European Monitoring System; Consolidated monitoring system (CMS); strategic planning; state management system in Ukraine | 339.9 (045) | Європейська система моніторингу; Консолідована система моніторингу (КМС); стратегічне планування; система державного управління в Україні

 The European Monitoring System is considered in the article. The possibility of establishing a clear monitoring system and its practical application in economic policies and programs of Ukraine, which are based on best international and European samples, is analyzed.  В статье рассмотрены европейскую систему мониторинга. Проанализирована возможность налаживания четкой системы мониторинга и ее практическое применение относительно экономических стратегий и программ в Украине, построенные на лучших мировых и европейских образцах.  У статті розглянуто європейську систему моніторингу.  Проаналізовано можливість налагодження чіткої системи моніторингу та її практичне застосування щодо економічних стратегій та програм в Україні, які побудовані на найкращих світових та європейських зразках.
Share - Bookmark