ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Пустова, А.В.; Національний авіаційний університет України ; Жигадло, Д.П.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.33.01(477)(045)

У статті висвітлено причини виникнення та наслідки фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності, охарактеризовано заходи економічної політики, які необхідно провадити для виходу із кризи, а також шляхи подолання кризи.
Share - Bookmark