НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Ануфрієва, Є.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: ІТ-технологія; ІТ-система; система оперативного супроводу наземних транспортних засобів; прикладна підсистема; підсистема зв’язку та управління каналами; локальна обчислювальна мережа; ІТ-технология; ІТ-система

 У даній статті досліджено основні сучасні тенденції технологічного оновлення авіатранспортних підприємств а також виявлено їх особливості та переваги. В данной статье исследованы основные современные тенденции технологического обновления авиатранспортных предприятий а также выявлены их особенности и преимущества. In this article was investigated the basic modern tendencies of technological updating of the air-transport companies and also was determined their features and advantages.
Share - Bookmark