НАЦІОНАЛЬНА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Article Ukrainian OPEN
СИЧ, Є.М.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету ; БОЙКО, О.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету ; БОЙКО, О.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: кластер; ефективна кластерна політика; модель; ринок транспортних послуг; транспортно-логістичний кластер; | 338.47(047.31)

В статті аналізується зарубіжний досвід проведення ефективної кластерної політики, до-сліджуються підходи до кластерного будівництва, розглядаються різні моделі, види та рівні реалізації клас-терної політики. Обґрунтовується необхідність проведення цілеспрямованої державної кластерної політикищодо розвитку регіональних транспортно-логістичних кластерів як засобу посилення зовнішньої та внутрі-шньої конкурентоспроможності країни на ринку транспортних послуг.
Share - Bookmark