ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТА РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ ДВОЇСТОЇ ПРИРОДИ КОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
ШЕВЧУК, Н.В.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: фундаментальна вартість; ринкова вартість; ціноутворюючі фактори; об’єкти та суб’єкти економічних відносин; економічне благо; | 330.1

В статті на основі фундаментальної та ринкової вартості розкривається двоїста природакомпанії: з одного боку, як суб’єкту економічних відносин, який здійснює виробництво та реалізацію економіч-них благ (тобто формує вартість), з іншого – як об’єкт інвестиційних вкладень ринкових учасників, що маєвиявити та реалізувати власний економічний потенціал.
Share - Bookmark