ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК АПАРАТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Чебанова, Н.В.; Українська державна академія залізничного транспорту, Харків (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 656.2 [УДК 35.073.52]

У статті наведені пропозиції по удосконаленню діючей обліковой політики підприємств залізничного транспорту, як апарату стратегічного управління.
Share - Bookmark