ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ТЕОРІЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Жаворонкова, Г.В. ; Матвєєв, В.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: власність; теорія власності; інтелектуальна власність; собственность; теория собственности; интеллектуальная собственность; property; property theory; intellectual property

 В статті проведено дослідження загальних положень теорії власності та визначено особливості в ній категорії "інтелектуальна власність". Проведено класифікацію об’єктів інтелектуальної власності. В статье проведено исследование общих положений теории собственности и определены особенности в ней категории "интеллектуальная собственность". Проведена классификация объектов интеллектуальной собственности. The article analyzed the terms of the theory of property and determined it features category of "intellectual property". The classification of intellectual property.
Share - Bookmark