FRACTAL ORIGIN OF THE IDEAL HIERARCHICAL STAR CLUSTERS

Article Ukrainian OPEN
Сурдин, В Г; Государственный Астрономический институт им. П.К.Штернберга, Московский университет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 524.3

It is shown that the simplest(ideal) hierarchical star clusters have fractal structure. The volume fractal measure of the dynamical stable clusters(0 ÷ 0,33) is less than on of the molecular clouds (2,3 ÷ 2,5). Perhaps this is a reason why formation of hierarchical starclusters take place very rare. Показано, щонайпростіші (ідеальні) ієрархічні зоряні скупчення мають фрактальну структуру, об'ємна розмірність якої удинамічно стійких скупчень (0 ÷ 0,33) істотно менше від фрактальної розмірності молекулярних хмар (2,3 ÷ 2,5). Церізниця може слугувати однією з причин низької частоти формування ієрархічних скупчень.
Share - Bookmark