ЕЛЕКТРОНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Article Ukrainian OPEN
Симоненко, Т. М. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 004.91 (045)

Розкрито сутність та значення електроного доументообігу і управлінні підприємством розглянути питання , які виникають при створенні і впровадженні прогресивних інформаційних технологій.
Share - Bookmark