ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Article Ukrainian OPEN
Бондар, В.П. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.225.674(477)(045)

В статті проаналізовано порядок проведення аудиторської перевірки та її особливості. Зроблені висновки щодо оптимальної послідовності  аудиторської перевірки діяльності підприємства.
Share - Bookmark