ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СТРУКТУРЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Article Ukrainian OPEN
ИБРАГИМОВ, М.А.; Азербайджанский государственный экономический университет (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: зовнішньоторговельна структура; агропродовольча продукція; індекс внутрішньогалузевої торгівлі; індекс міжгалузевої торгівлі; товарні групи; аграрна дипломатія; прямі іноземні інвестиції; | 339.56.055 [338.433]

В даній статті проводиться аналіз зовнішньоторговельної структури агропродовольчоїпродукції Азербайджану. На основі розрахунку індексу внутрішньогалузевої торгівлі виявляється нинішня си-туація експортної та імпортної товарної структури по продукції і по країнах. Аналіз зовнішньоторговельноїструктури по країнам виявив, що головними імпортерами в нашу країну є країни, де аграрне виробництво гру-нтується переважно на міжгосподарській кооперації і де функціонують великі аграрні підприємства. Саме зцими країнами спостерігається міжгалузева торгівля. Залежно від отриманих показників індексу внутрішньо-галузевої торгівлі поряд з проведенням структурних реформ необхідно сформувати ефективну аграрну дипло-матію по відношенню до різних груп країн. У статті йдеться про те, що аграрний сектор Азербайджану зіт-кнеться з необхідністю проведення подальших структурних змін, викликаних інтеграційними процесами нарегіональному та глобальному рівні.
Share - Bookmark