ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Article Ukrainian OPEN
Сорока, Ірина Богданівна; Тернопільський державний технічний університет ім.І.Пулюя (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.138

У статті аналізуються теоретичні підходи до визначення поняття аутсорсингу, проаналізовані можливості та загрози, які можуть виникнути в підприємства при використанні цього інструменту управління в сучасних умовах господарювання.
Share - Bookmark