ЗДІЙСНЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СТРАТЕГІЇ

Article Ukrainian OPEN
Коротич, О.Б.; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ) ; Коротич, А.А.; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ) (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 011 [УДК 658]

Розглядається поняття стратегії організації, що при застосуванні сучасних підходів управління, надає можливість приймати вірні рішення щодо шляхів її розвитку.
Share - Bookmark