АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВПЛИВ НА НИХ СУЧАСНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Марценюк, Л.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інфраструктура залізниць; рухомий склад; реформування залізничного транспорту; швидкісний рух; вантажо-власник; інтеграція; инфраструктура железных дорог; подвижной состав; реформирование железнодорожного транспорта; скоростное движение; грузовладелец

 Проведено аналіз існуючих вантажних перевезень та вплив на них сучасного ринку України. Розглянуто вимоги Європейського Союзу та українські реалії щодо реформування залізничного транспорту.  Проведен анализ существующих грузовых перевозок и влияние на них совре-менного рынка Украины. Рассмотрены требования европейского Союза и украинские реалии реформирования железнодорожного транспорта.  An analysis of existing freight traffic and the influence of the modern market of Ukraine. The requirements of the European Union and Ukrainian realities of railway reform.
Share - Bookmark