РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПРАКТИЦІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Article Ukrainian OPEN
Довгодько, Т. І.; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних та природничих дисциплін Національного авіаційного університет (2015)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2411-264X.6.10194
  • Subject: іноземні студенті; підготовчий факультет; пропедевтична загальнонаукова підготовка; дидактичні принципи | 169 [УДК 378.147] | foreign students; preparatory faculty; general scientific propaedeutic preparation; didactic principles

У статті йдеться про особливості реалізації дидактичних принципів під час довузівської загальнонаукової підготовки іноземних студентів до навчання у технічному, зокрема авіаційному, університеті. The article deals with the peculiarities of teaching principles realiza... View more
Share - Bookmark