УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ М.КАТЕРИНЧУКА ТА К.ЛЯПІНОЇ

Article Ukrainian OPEN
Засанський, В.В.; Національний авіаційний університет України ; Біленко, Т.І.; Національний авіаційний університет України ; Клименко, В.В.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.221(477)

У статті розкрито основні положення, що мають бути реалізовані у податковому законодавстві. Проаналізовано проект Податкового кодексу М.Катеринчука та К.Ляпіної. Зокрема, виділено його переваги порівняно з існуючим податковим законодавством і зазначено напрями його удосконалення.
Share - Bookmark