ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕТОД СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Кравченко, О.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: планування; фінансове планування; прогнозування; сценарний аналіз; планирование; финансовое планирование; прогнозирование; сценарный анализ; planning; financial planning; forecasting; scenario analysis

 Розглянуто місце і значення прогнозування в фінансовому плануванні і запропоновано використання сценарного аналізу як методу «вивчення майбутнього» в умовах нестаціонарної економіки.  Рассмотрено место и значение прогнозирования в финансовом планировании и предложено использование сценарного анализа как метода «изучения будущего» в условиях нестационарной экономики.  Place and importance of forecasting in financial planning are considered in this article and is offered scenario analysis as the futures study method in nonstationary economy.
Share - Bookmark