ПРИНЦИПИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СУДНОПЛАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Article Ukrainian OPEN
Войченко, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: організація управління судноплавним підприємством; принципи оптимального планування; економічні реформи; организация управления судоходным предприятием; принципы оптимального планирования; экономические реформы; organization of shipping company management

 Визначено основні напрямки підвищення ефективності роботи судноплавних підприємств з використанням принципів оптимального планування ресурсів.  Определены основные направления повышения эффективности работы судоходных предприятий с использованием принципов оптимального планирования ресурсов.  Defined there are main trends of providing effective functioning of the organization of shipping company management on the basis of principal optimal plan of the resorts.
Share - Bookmark