ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Article Russian OPEN
Колос, Елена Анатольевна (2016)
 • Publisher: Altai State University, International Institute of Economy, Management
 • Journal: Экономика Профессия Бизнес (issn: 2413-8584, eissn: 2413-8584)
 • Related identifiers: doi: 10.14258/эпб.v2i2.1254

В данной статье изучены основные аспекты проблематики развития человеческого капитала в отечественной и зарубежной теории и практике, его особенности на современном этапе, предлагается механизм взаимосвязи человеческого капитала и интеллектуального потенциала казахстанского общества, а также рассмотрены тенденции развития таких основных составляющих человеческого капитала и интеллектуального потенциала казахстанского общества, как образование, наука, рынок труда, доходы населения и здравоохранение.
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  1. Druker, P. Zadachi menedjera v XXI v. : uchebnoe posobie : per. s angl. / P. Druker. - M. : Vilyams, 2000.

  2. Chelovecheskiy kapital v usloviyah obespecheniya konkurentosposobnosti natsionalnoy ekonomiki: sovremennaya kontseptsiya, prioritetyi i mehanizmyi realizatsii / pod red. M.K. Meldahanovoy. - Almaty : IE KN MON RK, 2012. - 420 s.

  3. Vyisokoindustrialnaya ekonomika Kazahstana: novyie i traditsionnyie faktoryi razvitiya : monograya / pod red. O. Sabdena. - Almaty : IE KN MON RK, 2011. - 207 s.

  4. Ustoychivoe razvitie Kazahstana v usloviyah globalizatsii: modeli, strategii, prioritetyi i mehanizmyi realizatsii / otv. red. O. Sabden, N.K. Nurlanova. - Almaty : IE MON RK, 2008. - Kn. 2. - 272 s.

  5. Gibson, Dj.L. Organizatsiya: povedenie, struktura, protsessyi : per. s angl. / Dj.L. Gibson, D.M. Ivantsevich, D.H. Donnelli. - 8-e izd. - M. : Infra-M, 2000.

  6. Mkrtchan, G. Sotsialnyie aspektyi ryinka truda / G. Mkrtchan, I. Chistyakov // Obschestvo i ekonomika. - 1999. - №9.

  7. Dialektika materialnogo i duhovnogo proizvodstva v ekonomike znaniy / pod obsch. red. A.I. Tatarkina, V.I. Emenkova. - Shadrinsk : Izd-vo OGUP «Shadrinskiy dom pechati», 2008. - 295 s.

  8. Sagadiev, K. Chelovecheskiy kapital i faktoryi ego rosta / K. Sagadiev // Kazahstanskaya pravda. - 2013. - 21 fevr. - S. 4.

  9. Chelovecheskiy kapital v usloviyah obespecheniya konkurentosposobnosti natsionalnoy ekonomiki... - 420 s.

  10. O Gosudarstvennoy programme «Informatsionnyi Kazahstan - 2020» : ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 8 yanvarya 2013 g. №464. - URL : http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31324378/.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark