Использование физкультминуток (микропауз) в режиме учебного труда студентов

Article Russian OPEN
Лопатина, Ольга Алексеевна;
(2019)

В реалиях современного мира, когда большинство людей проводят значимую долю своего бодрствования, сидя за компьютером, учебной партой или офисным столом, необходимо акцентировать внимание на пагубное влияние пассивного образа жизни на физическое, эмоциональное, умственн... View more
 • References (9)

  1. Il'inich V.I. 2000. Fizicheskaya kul'tura studenta. (In Russian). - URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1309/1/physical_culture.pdf (Аccessed: 20.12.17).

  2. Koltygina E. V., Vorontsov P. G., Ushakova E. V. 2016. Obshchestvennoe zdorov'e i kul'tura zdorovogo obraza zhizni v vuzovskom obrazovanii sovremennoi Rossii Filosofiya obrazovaniya, 69, vyp. 6, рр.162 -170. (In Russian).

  3. Vakhitov D. R., Lukina M. A. Grinevetskaya T. N. 2018. Vliyanie sotsial'noekonomicheskikh i prirodno-klimaticheskikh aspektov na perspektivy razvitiya sovremennogo obrazovaniya. Filosofiya obrazovaniya, 74, Vyp. 1, рр. 90-97 (In Russian).

  4. Il'inich V.I. 2000. Fizicheskaya kul'tura studenta. (In Russian). - URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1309/1/physical_culture.pdf (Аccessed:20.12.17).

  5. Talyzov S. T. 2017. Ozdorovitel'nye tekhnologii provedeniya dopolnitel'nykh zanyatii po predmetu «Fizicheskaya kul'tura» v vuze. Fizicheskaya kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreatsiya, T. 2, 2, рр. 18-21. (In Russian).

  6. Vegner P. G., Polotnyanko K. E., Ushakova E. V., Khimicheva N. A. 2016. Problema formirovaniya zdorovogo obraza zhizni i raznoobrazie sistem pedagogicheskogo upravleniya. Filosofiya obrazovaniya, 68, vyp. 5, рр. 166-174. (In Russian).

  7. Kolesnikova A. V. 2017. Obrazovanie kak lichnostnoe stanovlenie. Filosofiya obrazovaniya, 70, vyp. 1, рр. 69-78 (In Russian).

  8. Koltygina E. V., Vorontsov P. G., Ushakova E. V. 2016. Obshchestvennoe zdorov'e i kul'tura zdorovogo obraza zhizni v vuzovskom obrazovanii sovremennoi Rossii . Filosofiya obrazovaniya, 69, vyp. 6, рр. 162 -170. (In Russian).

  9. Babushkin I. E., Vorontsov P. G., Zharikov A. Yu. 2016. Fizkul'turnoozdorovitel'naya rabota v meditsinskom vuze po obshcherossiiskomu napravleniyu

 • Metrics
Share - Bookmark