ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Article Russian OPEN
Корешков, Владислав Григорьевич;
(2016)

В статье раскрывается авторская концепция решения дискуссионного вопроса о достоверной оценке стоимости капитала коммерческого банка. Даются уточнения основополагающим дефинициям применительно к предмету исследования, рассматриваются ключевые факторы,оказывающие влияние... View more
 • References (15)
  15 references, page 1 of 2

  1. Jegalov, D.A. Modeli uchastiya bankov na ryinke tsennyih bumag / D.A. Jegalov // Denejnoe obraschenie, kredit, banki i drugie finansovyie posredniki v transformatsionnoy ekonomike. - Orenburg : [B. i.], 2015. - S. 60-64.

  2. Koreshkov, V.G. Rentoiskatelstvo kommercheskimi bankami / V.G. Koreshkov // Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. - 2014. - Vyip. 5 (37). - S. 68-71.

  3. Ezroh, Yu.S. Trebovanie k kapitalu otechestvennyih bankov: preodolenie ocherednogo rubeja / Yu.S. Ezroh, S.O. Karanova // Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitelskoy kooperatsii. - 2014. - №3 (10). - S. 69-74.

  4. Ryikova, I.N. Ekonomicheskaya rol pokazatelya dostatochnosti kapitala v bankovskoy sisteme / I.N. Ryikova, V.S. Utkin // Bankovskoe delo. - 2014. - №9. - S. 36-42.

  5. Shvetsov, Yu.G. Kommercheskiy bank kak osobyiy tip finansovogo instituta / Yu.G. Shvetsov, V.G. Koreshkov // Dengi i kredit. - 2013. - №11. - S. 73.

  6. Shvetsov, Yu.G. Depozitnyie i elektronnyie dengi / Yu.G. Shvetsov, A.A. Martens // Problemyi ucheta i ifnansov. - 2014. - №4 (16). - S. 31-33.

  7. Lavrushin, O.I. Bankovskoe delo / O.I. Lavrushin ; pod red. O.I. Lavrushina. - M. : Finansyi i statistika, 2001.

  8. Bukato, V.I. Banki i bankovskie operatsii v Rossii / V.I. Bukato, Yu.I. Lvov. - M. : Finansyi i statistika, 1996.

  9. Beloglazova, G.N. Bankovskoe delo : uchebnik / G.N. Beloglazova, L.P. Krolivetskaya, N.A. Savinskaya. - 5-e izd., pererab. i dop. - M. : Finansyi i statistika, 2003.

  10. Tarasova, G.M. Bankovskoe delo: konspekt lektsiy / G.M. Tarasova. - 2-e izd., pererab. i dop. - Rostov-n/D. : Feniks, 2007.

 • Metrics
Share - Bookmark