МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КЕРАМИКИ МАЛЫШЕВСКОЙ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (Нижнее Приамурье)

Article Russian OPEN
Медведев, В.Е.; Филатова, И.В.;
(2017)
 • Publisher: Altai State University
 • Journal: Теория и практика археологических исследований (issn: 2307-2539, eissn: 2307-2539)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.14258/tpai(2017)3(19).-09
 • Subject: mineral composition | ceramics | physical and chemical investigations | Neolithic | минеральный состав | керамика | Lower Priamurye | физико-химические исследования | Нижнее Приамурье | неолит

The article introduces the results of the analysis of the mineral composition of ceramics of the early complex of Malyshevskaya culture. The fragments of 40 vessels from five sites of the southwestern part of the Lower Priamurye - Malyshevo-1, Gasia, Gosyan, Amursky San... View more
 • References (10)

  Drebushchak V.A., Myl'nikova L.N., Drebushchak T.A., Boldyrev V.V., Molodin V.I., Derevyanko E.I., Myl'nikov V.P., Nartova A.V. Fiziko-khimicheskoe issledovanie keramiki (na primere izdeliy perekhodnogo vremeni ot bronzovogo k zheleznomu veku) [Physical and Chemical Study of Ceramics (on the Example of Transitional Time Products from the Bronze to the Iron Age)]. Novosibirsk : Izd-vo SO RAN, 2006. 98 p. (Integratsionnye proekty SO RAN, vyp. 6) [Integration Projects of SB RAS, Issue 6].

  Zhushchikhovskaya I.S. Petrografiya v izuchenii drevney keramiki Dal'nego Vostoka: voprosy metodiki [Petrography in the Study of Ancient Ceramics of the Far East: the Questions of Methodology]. Aktual'nye problemy arkheologii Sibiri i Dal'nego Vostoka [Topical Problems of the Archaeology of Siberia and the Far East]. Ussuriysk : Izd-vo Ussuriyskogo gos. ped. in-ta, 2011. Pp. 72-81.

  Zhushchikhovskaya I.S., Zalishchak B.L. Voprosy izucheniya syr'ya i formovochnoy massy drevney keramiki yuga Dal'nego Vostoka [Questions of Studying of Raw Materials and Molding Mass of Ancient Ceramics in the South of the Far East]. Drevnyaya keramika Sibiri: tipologiya, tekhnologiya, semantika [Ancient Ceramics of Siberia: Typology, Technology, Semantics]. Novosibirsk : Nauka, 1990. Pp. 144-157.

  Medvedev V.E., Filatova I.V. Rezul'taty petrograficheskogo analiza keramiki rannego kompleksa malyshevskoy neoliticheskoy kul'tury (Nizhnee Priamur'e) [Results of Petrographic Analysis of Ceramics of the Early Complex of Malyshev Neolithic Culture (Lower Amur Region)]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Geoarkheologiya. Etnologiya. Antropologiya” [Izvestiya of Irkutsk State University. Series “Geoarchaeology. Ethnology. Anthropology”]. 2015. Vol. 13. 2015. Pp. 26-38.

  Medvedev V.E., Filatova I.V. Neoliticheskie kompleksy u sela Sheremet'evo (po materialam issledovanii 1958-1959 gg.) [Neolithic Complexes near the Village of Sheremetyevo (based on Research from 1958 to 1959)]. Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territorii. T. XXII [Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Adjacent Territories. Vol. XXII]. Novosibirsk : Izd-vo In-ta arkheologii i etnografii SO RAN, 2016. Pp. 118-121.

  Medvedev V.E., Tsetlin Iu.B. Novye dannye o keramike nachal'nogo i rannego neolita Nizhnego Priamur'ia [New Data on the Ceramics of the Early and Early Neolithic of the Lower Amur Region]. Evraziia v kainozoe. Stratigrafiia, paleoekologiia, kul'tury. Vyp. 3[Eurasia in the Cenozoic. Stratigraphy, Paleoecology, Culture. Issue 3]. Irkutsk : Izd-vo IGU, 2014. Pp. 77-83.

  Medvedev V.E., Tsetlin Iu.B. Novye dannye o rannem goncharstve v malyshevskoi neoliticheskoi kul'ture Dal'nego Vostoka [New Data on Early Pottery in the Malyshev Neolithic Culture of the Far East]. Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territorii. T. XXI [Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Adjacent Territories. Vol. XXI]. Novosibirsk : Izd-vo In-ta arkheologii i etnografii SO RAN, 2015. Pp. 112-115.

  Tsetlin Iu.B., Medvedev V.E. Keramika mariinskoi kul'tury Nizhnego Priamur'ia [Ceramics of the Mariinskaya Culture of the Lower Amur Region]. Arkheologiia, etnografiia i antropologiia Evrazii [Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia]. 2014. №4. Pp. 30-40.

  Tsetlin Iu.B., Medvedev V.E., Volkova E.V., Lopatina O.A. Nekotorye itogi izucheniia neoliticheskoi keramiki arkheologicheskikh kul'tur Nizhnego Priamur'ia [Some Results of the Study of the Neolithic Ceramics of the Archaeological Cultures of the Lower Amur Region]. Traditsii i innovatsii v izuchenii drevneishei keramiki [Traditions and Innovations in the Study of Ancient Ceramics]. SPb. : Izd-vo IIMK RAN, 2016. S. 62-63.

  Maggetti M. Phase Analysis and its Significance for Technology and Origin // Archaeological Ceramics. Smithsonian Institution. Washington, 1982. Рp. 121-133.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics