Студенческая молодежь и ее отношение к физической культуре, и здоровому образу жизни

Article Russian OPEN
Савко, Эмилия Иосифовна; Хожемпо, Сергей Владиславович;
(2018)

В статье говориться о роли физической культуры и физических упражнениях для здоровья молодого подрастающего поколения. В настоящее время современная молодежь не очень охотно занимается физической культурой и спортом. Если сравнить 70-ые годы, начало педагогической деяте... View more
 • References (10)

  1. Bardamov G. B., Alekseev I. S. 2012. Analiz otnosheniya molodezhi k zanyatiyam po fizicheskoi kul'ture (na primere studentov BGSKhA) . Vestnik BGU, 13. (In Russian). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-otnosheniyamolodezhi-k-zanyatiyam-po-fizicheskoy-kulture-na-primere-studentov-bgsha (Аccessed: 30.05.2018).

  2. Isaev A. V. 2015. Vliyanie dvigatel'noi aktivnosti na funktsional'noe sostoyanie serdechno-sosudistoi sistemy studentov . Zdorov'e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoi kul'tury i sporta, 1. рр. 111-114. (In Russian). - URL: http://journal.asu.ru/index.php/zosh/issue/view/43/showToc (Аccessed: 28.11.2016)

  3. Kondrat'ev V. V. 2012. Model' formirovaniya polozhitel'nogo otnosheniya studentov pedagogicheskogo vuza k fizicheskoi kul'ture. Vestnik TGPU, 11 (126). (In Russian). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniyapolozhitelnogo-otnosheniya-studentov-pedagogicheskogo-vuza-k-fizicheskoy-kulture (Аccessed: 30.05.2018).

  4. Kochieva E. R. 2014. Formirovanie zdorovogo obraza zhizni v sovremennoi studencheskoi srede. Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya, 4 (19). (In Russian). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-vsovremennoy-studencheskoy-srede (Аccessed: 30.05.2018).

  5. Novitskaya V.I. 2015. Risk neadekvatnykh reaktsii organizma studentov na fizicheskuyu nagruzku vsledstvie nesoblyudeniya imi printsipov zdorovogo obraza zhizni. Zdorovyi obraz zhizni . Vypusk 11. Minsk: BGU, рр. 15-21. (In Russian).

  6. Romanova E. V. 2016. Zdorov'e molodezhi v aspekte izucheniya addiktivnykh form povedeniya. Health, Physical Culture and Sports, 2, рр. 14-24. (In Russian). - URL: http:// journal.asu.ru/ index.php/zosh/ issue/view/98/showToc. (Аccessed: 30.05.2018).

  7. Romanova E. V., Gotovchikova L.V. 2017. Motivatsiya molodezhi k zanyatiyam fizicheskoi kul'turoi (na primere studentov Altaiskogo kraya) Health, Physical Culture and Sports, 1 (4), рр. 49-59. (In Russian). - URL: http: //journal.asu.ru/index.php/zosh (Аccessed: 27.03.2017).

  8. Savko E. I. i dr. 2014. Formirovanie kul'tury zdorov'ya studentov i zdorovogo obraza zhizni v protsesse fizicheskogo vospitaniya. Olimpiiskaya ideya segodnya: mat. chetvertoi Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; Yuzhnyi federal'nyi universitet. Savko E. I. Dukhovich V.S.; Eremet'ko S.N. Rastov-na-Donu: Izdatel'stvo Yuzhnogo federal'nogo universiteta, рр. 261-266. (In Russian).

  9. Savko E.I. 2014. Fizicheskaya kul'tura dlya samosozidaniya zdorov'ya: Metodicheskie rekomendatsii. Minsk : BGU, 351 р. (In Russian).

  10. Shurkhavetskaya L. P., Tetranova A. I., Kosobukova K. S. 2016. Problema zdorov'ya i zdorovogo obraza zhizni studentov gumanitarnogo universiteta. Health, Physical Culture and Sports, 1, рр. 60-64. (In Russian). - URL: http://journal.asu.ru/index.php/zosh/issue/view/59/showToc (Аccessed: 17.12.2016).

 • Metrics
Share - Bookmark