СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Article Russian OPEN
Булатова, Галина Алексеевна;
(2016)

В статье рассматриваются содержание и виды развития персонала, взаимосвязь стратегии развития персонала и его конкурентоспособности. Обосновывается необходимость перехода к стратегическому управлению обучением и развитием персонала.
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Yаhontova, E.S. Strategicheskoe upravlenie personalom : uchebnoe posobie / E. S. Yаhontova. - M. : Izd. dom «Delo» RANHiGS, 2013. - S. 162.

  2. Odegov, Yu.G. Kadrovaya politika i kadrovoe planirovanie: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / Yu.G. Odegov, M.G. Labadjyan. - M. : Izd-vo YUrayt, 2015. - S. 307.

  3. Yahontova, E.S. Ukaz. soch. - S. 167.

  4. Bulatova, G.A. Konsalting v razrabotke kadrovoy politiki / G.A. Bulatova // Razvitie upravlencheskogo konsaltinga v regionah : sbornik nauchnyih statey po materialam II Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 28 maya 2015 g. / pod red. E.E. Shvakova, S.P. Balashovoy, R.A. Samsonova. - Barnaul : Izd-vo AzBuka, 2015. - S. 191-195.

  5. Mitrofanova, E.A. Upravlenie personalom: teoriya i praktika : uchebno-prakticheskoe posobie / E.A. Mitrofanova, V.M. Svistunov, E.A. Kashtanova ; pod red. A.Yа. Kibanova. - M. : Prospekt, 2015. - S. 4.

  6. Tam je.

  7. Federalnaya slujba gosudarstvennoy statistiki. - URL : http://gks.ru/.

  8. Bulatova, G.A. Upravlenie personalom v innovatsionnyih organizatsiyah s ispolzovaniem modeli vnutrennego ryinka truda / G.A. Bulatova // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2015. - №1. - S. 39-42.

  9. Federalnaya slujba gosudarstvennoy statistiki. - URL : http://gks.ru/.

  10. Bulatova, G.A. Formirovanie gibkogo ryinka truda pri perehode k innovatsionnoy ekonomike / G.A. Bulatova // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2015. - №2. - S. 46-52.

 • Metrics
Share - Bookmark