КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОКК ИЗ СОБРАНИЙ МУЗЕЕВ ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОбЛАСТИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ (по материалам могильников Царев, Солодовка-I-II)

Article Russian OPEN
Пилипенко, С.А.; Жадаева, А.В.;
(2017)
 • Publisher: Altai State University
 • Journal: Теория и практика археологических исследований (issn: 2307-2539, eissn: 2307-2539)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.14258/tpai(2017)2(18).-04
 • Subject: south of Western Siberia | средневековые кочевники | Volga region | bogtag | юг Западной Сибири | Поволжье | bokka | бокка | medieval nomads | богтаг

Многолетние исследования 6окк в музеях Поволжского региона позволяют сделать первые обобщения относительно конструктивных особенностей каркасной системы и ее взаимодействия с берестяными и ткаными частями шапочки. Широко известный по письменным и изобразительным&nb... View more
 • References (10)

  Garustovich G.N., Rakushin A.I., Yaminov A.F. Srednevekovye kochevniki Povolzh'ya (kontsa IX - nachala XV vv.) [Medieval Nomads of the Volga Region (Late 9th - Early 15th Centuries.). Ufa : Gilem, 1998. 336 p.

  Dode Z.V. K voprosu o bogtak [To the Question of Bogtak]. Rossiyskaya arkheologiya [Russian Archaeology]. 2008. №4. Pp. 52-63.

  Ivanov V.A., Kriger V.A. Kurgany kypchakskogo vremeni na Yuzhnom Urale (XII-XIV vv.) [Mounds of the Kypchak time in the Southern Urals (12th-14th Centuries)]. M. : Nauka, 1988. 92 p.

  Kriger V.A. Kochevniki Zapadnogo Kazakhstana i sopredel'nykh territoriy v srednie veka (XXIV vv.) [Nomads of Western Kazakhstan and Adjacent Territories in the Middle Ages (10th-14th Centuries)]. Ural'sk : Evraziyskiy soyuz uchenykh, 2012. 200 p.

  Krotkov A.A. Raskopki na Uveke v 1913 godu [Excavations on Uveka in 1913]. Trudy Saratovskoy arkhivnoy komissii. Vyp. 32 [Proceedings of the Saratov Archive Commission. Issue 32]. Saratov, 1915. Pp. 111-133.

  Mamonova A.A., Lantratova O.B., Orfinskaya O.V. Bokka iz zakhoroneniya №51 mogil'nika mayachnyy Bugor-II (Astrakhanskaya oblast') [Bokka from Burial No. 51 of the Bugor-II Burial Mound (Astrakhan Region)]. Batyr. Traditsionnaya voennaya kul'tura narodov Evrazii [Batyr. Traditional Military Culture of the Peoples of Eurasia]. 2012. №1. Pp. 122-126.

  Mys'kov E.P. O nekotorykh tipakh golovnykh uborov naseleniya Zolotoy Ordy [On Some Types of Headdresses of the Population of the Golden Horde]. Rossiyskaya arkheologiya [Russian Archaeology]. 1995. №2. Pp. 36-43.

  Mys'kov E.P. Kochevniki Vologo-Donskikh stepey v epokhu Zolotoy Ordy [Nomads of the Volga-Don Steppes in the Era of the Golden Horde]. Volgograd : Izd-vo Volgograd. filiala FGBOU VO RANKhiGS, 2015. 484 p.

  Tishkin A.A., Pilipenko S.A. Berestyanye detali zhenskikh golovnykh uborov v kurganakh mongol'skogo vremeni pamyatnika Teleutskiy Vzvoz-1 (Verkhnee Priob'e): vostochnye i zapadnye analogi [Birchbark Details of Female Headdresses in the Mounds of Mongolian Time of the Teleutsky Vzvoz-1 Monument (Upper Ob River): Eastern and Western Analogues]. Tezisy XVII Mezhdunarodnoy Zapadnosibirskoy arkheologo-etnograficheskoy konferentsii “Vostok i Zapad: problemy sinkhronizatsii etnokul'turnykh vzaimodeystviy”, posvyashchennoy 110-letiyu V.N. Chernetsova, 110-letiyu G.F. Debetsa, 115-letiyu A.P. Dul'zona (20-22 aprelya 2016 g., Tomsk, Rossiya) [Elektronnyy resurs]. [Abstracts of the XVII International West Siberian Archaeological and Ethnographic Conference “East and West: Problems of Synchronization of Ethnocultural Interactions” Dedicated to the 110th Anniversary of V.N. Chernetsov, the 110thAnniversary of G.F. Debets, the 115thAnniversary ofA.P. Dulzon (April 20-22, 2016, Tomsk, Russia) [Electronic resource]. URL: http:/ zsaek.tsu.ru./sites/default/files/webform/Tishkin_Pilipenko.pdf.

  Tishkin A.A., Pilipenko S.A. O vozmozhnosti rekonstruktsii zhenskikh golovnykh uborov mongol'skogo vremeni (po materialam berestyanykh nakhodok na pamyatnike Teleutskiy Vzvoz-1 v Verkhnem Priob'e) [On the Possibility of Reconstruction of Female Headdresses of Mongolian Time (Based on Birch Bark Findings on the Teleut Vzvoz-1 Monument in the Upper Ob River). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk State University. Series: History]. Seriya: Istoriya. 2016. №5 (43). Pp. 20-24.

 • Metrics