ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИННОВАЦИОННО

Article Russian OPEN
Реттих, Светлана Викторовна (2016)
 • Publisher: Altai State University, International Institute of Economy, Management
 • Journal: Экономика Профессия Бизнес (issn: 2413-8584, eissn: 2413-8584)
 • Related identifiers: doi: 10.14258/эпб.v3i0.1324

В статье рассмотрены направления развития инноватики и инновационно-образовательной деятельности в вузе. Автор считает, что современная высшая школа должна формировать не только общепрофессиональные компетенции, но и инновационную культуру.
 • References (6)

  1. Obrazovatelnaya innovatika kak losofskaya i pedagogicheskaya problema : sbornik nauchnyih statey. - Stavropol : [B. i.], 2008. - S. 5.

  2. Vernadskiy, V.I. Nauchnaya myisl kak planetnoe yavlenie / V.I. Vernadskiy. - M. : Nauka, 1991. - 213 s.

  3. Chijevskiy, A.L. Na beregu vselennoy. Vospominaniya o K.E. Tsiolkovskom / A.L. Chijevskiy. - M. : Izd-vo «Ayris-Press», 2007. - S. 120.

  4. Yakovets, Yu.V. Formirovanie postindustrialnoy paradigmyi: istoki i perspektivyi / Yu.V. Yakovets // Voprosyi losoi. - 1997. - №1. - S. 11.

  5. Sheveleva, S.S. K stanovleniyu sinergeticheskoy modeli obrazovaniya / S.S. Sheveleva // Obschestvennyie nauki i sovremennost. - 1997. - №1. - S. 20.

  6. Delovaya kommunikatsiya v sotsialno-orientirovannoy deyatelnosti : uchebno-prakticheskoe posobie / T.F. Kryaklina, S.V. Rettih. - Barnaul : Izd-vo AAEP, 2009. - 160 s.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark